thumbnail

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI - PAUD

08.49.00
thumbnail

LANDASAN KONSEPTUAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

14.00.00
thumbnail

LANDASAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

11.38.00
thumbnail

LANDASAN YURIDIS PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

09.34.00
thumbnail

LANDASAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI TAMAN KANAK-KANAK (TK)

09.22.00
thumbnail

INILAH CIRI-CIRI PERKEMBANGAN ANAK MENURUT TEORI

10.29.00
thumbnail

INILAH 7 MANFAAT BERMAIN UNTUK ANAK USIA DINI

08.44.00
thumbnail

PENGERTIAN DAN KARAKTERISTIK ANAK USIA DINI

17.08.00